PER SENTIR-TE BEN TRACTAT.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Peixos Povedano, S.L.
CIF: B58491978
Direcció postal: Crta. de Manlleu, 53 • 08500 Vic (Barcelona)
Correu electrònic: hola@peixospovedano.com
Delegat de Protecció de Dades: Peixos Povedano, S.L.
Contacte DPD: Santi Povedano | Crta. de Manlleu, 53 • 08500 Vic (Barcelona). Web: www.peixospovedano.com . Correu electrònic: hola@peixospovedano.com

Peixos Povedano, S.L. , com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:
 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 • Enviar les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos. L’usuari accepta expressament que s’utilitzin les seves dades per a la celebració de sorteigs i concursos.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a hola@peixospovedano.com.


 • D’acord amb la LSSICE, el Peixos Povedano, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de la Peixos Povedano, S.L. l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

  LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

  La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
  No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.
  En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

  COMUNICACIONS

  Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de la Peixos Povedano, S.L.. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que el Peixos Povedano, S.L. realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:
 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.
 • Posat cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes de la Peixos Povedano, S.L. iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.


 • MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

  S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.
  Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

  DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

  Peixos Povedano, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar seva el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
  La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de Peixos Povedano, S.L..

  DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

  Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant del Peixos Povedano, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@peixospovedano.com, indicant com a assumpte “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
  Drets:
 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a qué no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s'esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.


 • També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

  INFORMACIÓ ADDICIONAL

  INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

  Obtenim informació mitjançant un formulari de subscripció amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic, nom, cognoms, adreça, codi postal, ciutat, país i telèfon mòbil.

  XARXES SOCIALS

  Li comuniquem que Peixos Povedano, S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Peixos Povedano, S.L., es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.
  Peixos Povedano, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.
  Queda prohibida la publicació de continguts:
 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que Peixos Povedano, S.L. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.


 • Així mateix, Peixos Povedano, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.
  Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Peixos Povedano, S.L., que li enviarà informació del seu interès.
  Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat.
  En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, Peixos Povedano, S.L. quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

  MESURES DE SEGURETAT

  Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

  ENVIAMENT CV

  En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per incloure’l en els processos de selecció que hi pugui haver, després d’haver fet una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant. Li comuniquem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums enviats mitjançant altres procediments. Si hi ha alguna modificació en les dades, li demanem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, amb objectiu de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any Un cop transcorregut aquest període, se suprimiran les dades per tal de garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.

  CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL

  Peixos Povedano, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

  LEGISLACIÓ

  A tots els efectes, les relacions del Peixos Povedano, S.L. amb els usuaris dels serveis telemàtics d‘aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual les parts se sotmeten expressament, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

  Llei protecció de dades

  Peixos Povedano, S.L. © amb NIF : B58491978 garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió dels mateixos compleix l'estipulat en el Reial Decret 994/1999 , d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

  Vostè autoritza a Peixos Povedano, S.L. © amb NIF : B58491978 per a l'ús i tractament informàtic de les dades personals que faciliti , que seran emprats per proporcionar informació de les nostres activitats , la promoció dels nostres serveis , i amb fins històrics.

  Vostè podrà exercir els drets d' accés , rectificació , oposició i cancel · lació de les seves dades personals , de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals , dirigint-se a Peixos Povedano, S.L. © (Crta. de Manlleu, 53 • 08500 Vic (Barcelona) • hola@peixospovedano.com)

  Política de dades

  1. General
  Peixos Povedano, S.L. ©, garanteix expressament que les dades que vostè ens faciliti són mantingudes amb absoluta confidencialitat.

  2. Tractament de les seves dades personals
  Per tal de processar la seva comanda i de cedir els drets de reproducció de les imatges als nostres clients , requerim ens facilitin certes dades personals com nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, etc els quals són tractades de forma informatitzada. Vostè autoritza expressament que aquestes dades siguin emmagatzemades en una base de dades de clients per al seu ús intern.

  De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99 , de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la normativa de desenvolupament, vostè pot, en qualsevol moment, accedir, modificar o sol·licitar que cancel·lem la seva informació personal de la nostra base de dades a través de la nostra pàgina web o enviant un correu electrònic a hola@peixospovedano.com

  El tractament i gestió dels mateixos compleix l'estipulat en el Reial Decret 994/1999 , d'11 de juny , pel qual s'aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

  Peixos Povedano, S.L. ©, sota cap concepte, ven informació sobre els seus clients a tercers ni cedirà cap informació de les seves dades.

  3. Seguretat
  Peixos Povedano, S.L. ©, pren totes les mesures necessàries per protegir la confidencialitat de la seva informació personal. Únicament empleats autoritzats tenen accés a les bases de dades que emmagatzemen informació de l'usuari o als servidors que allotgen el nostre servei.

  4. Modificacions
  Peixos Povedano, S.L. ©, es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o d'acord amb el seu criteri o pràctica empresarial.

  Per a qualsevol dubte o aclariment referent a la nostra política de confidencialitat, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a hola@peixospovedano.com

    Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques d'anàlisis que ens ajuden a millorar el servei. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per saber quines cookies utilitzem, llegeix la nostra informació sobre cookies.